policija-mup_660x330

Dodatnih 200 policajaca, koliko je poslato Policijskoj upravi Novi Sad kao ispomoć za poboljšanje bezbednosti u tom gradu, neće znatno uticati na smanjenje broja krivičnih dela jer to nije adekvatna sistemska mera, ocenila je istraživač u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku Aurelija Đan.

“Umesto povećanja broja policijskih službenika, MUP bi trebalo da uloži napore ka boljem sistemu upravljanja ljudskim resursima, jer Srbija već ima veći broj policajaca u odnosu na evropski prosek”, navela je Aurelija Đan u autorskom tekstu za portal Autonomija.

Prema njenim rečima, zvanični podaci Ministarstva unutrašnjih poslova pokazuju da na 100.000 stanovnika u Srbiji ima 615 policajaca, Evropskoj uniji je preporučeni broj 380, a Ujedinjene nacije predlažu da broj policajaca ne treba da bude manji od 200.

“Istraživanja u Evropi i Americi koja su sprovedena tokom poslednje decenije, ukazuju da ne postoji jasna veza između povećanog broja policajaca i smanjenja broja krivičnih dela”, navela je Aurelija Đan.

Dodala je da pojedini policajci obavljaju samo administrativne poslove u MUP-u, za šta su očigledan primer policajke, pošto veliki broj rukovodioca u MUP-u smatra da žene u policiji nisu u stanju da se fizički i emotivno suoče sa zahtevima posla na terenu.

“To nam govori da se resursi policije ne koriste optimalno i da povećanje broja policajaca ne samo da ne utiče na smanjenje krivičnih dela nego ne predstavlja ni ekonomično rešenje”, ocenila je Aurelija Đan.

Ona je poručila da o tome da li se stanovnici Novog Sada osećaju bezbednije nakon dolaska 200 novih policajaca ne treba da se izjašnjavaju policijski rukovodioci, već sami građani.

“Da bi se izmerio osećaj bezbednosti građana potrebno je istraživanje koje će na pouzdan i merljivi način dovesti do zaključaka. MUP Srbije sprovodi ovakva istraživanja javnog mnjenja, ali prošle godine nije objavio njegove rezultate. Postavlja se pitanje zašto MUP nije objavio taj podatak“, navela je Aurelija Đan.

Izvor: RTV