Konferencije i akcije

#PorodicneFirme2017 – Dragan Močević: Preko 95% malih i srednjih preduzeća u Srbiji su porodične firme!
#AutoForum2017 – Zaštita životne sredine treba da bude fokus države i autoindustrije!
#PorodicneFirme2017 – Vladimir Pavlović: Brzorastuće porodične firme najčešće se suočavaju sa problemom kako da osnaže svoj menadžment!
#PorodicneFirme2017 – Aleksandar Kemiveš: Tendencija je da se otvara sve više malih firmi koje su ujedno i porodične!
#PorodicneFirme2017 – Erik Kosuta: 80% italijanskih firmi su porodične kompanije!
#PorodicneFirme2017 – Matteo Ballarin: Želimo da zasnujemo dobre odnose i da budemo partner u Srbiji i celom regionu!
#PorodicneFirme2017 – Minja Bolesnikov: U Grand Motorsu se stalno dešavaju neke lepe, nove stvari i naša mreža raste!
#PorodicneFirme2017 – Velimir Gavrilović: Region je toliko povezan da ne možemo govoriti o konkurentnosti jednog tržišta u odnosu na druge generalno!
#PorodicneFirme2017 – poslušajte panel „Žene u porodičnom biznisu“!
#PorodicneFirme2017 – poslušajte panel “Angažovanje spoljnih menadžera u porodičnim firmama”!
#AutoForum2017 – Danijel Kadarjan: Neophodno je motivisati strane investitore da u Srbiji pored proizvodnih postrojenja otvaraju i razvojno istraživačke centre!
#PorodicneFirme2017 – poslušajte case study “Grand Motors”!
#PorodicneFirme2017 – poslušajte prvi panel “Najveći izazovi za porodične firme”
#PorodicneFirme2017 – poslušajte case study “Odnos porodice i porodične firme”!
#PorodicneFirme2017 – poslušajte case study – ENERGIA Gas and Power!
#PorodicneFirme2017 – poslušajte case study “Uvođenje finansijskog partnera u porodične firme”