Blažo Popović: Svi hoće na njegovo mesto, ko će biti srećni "dobitnik"?

Za Vojvođanski “vruć krompir”, generalnog direktora javnog servisa Vojvodine konkurs je prošlo pet kandidata. Među njima se našlo sposobnih i dugogodišnjih urednika, tehnički pismenih, a verbalno visprenih, pa malo dramaturga, penzionera, a nađe se i flautista… Svi bi želeli mesto, a fotelja jedna, a partija mnogo.
Elem, kako se prema priloženom “uputstvu” za biranje generalnog direktora probistrilo, uslove ispunjavaju: Mladen Dražetin, Predrag Perišić, Siniša Isakov, Dragan Guzijan i Jovan M. Jovanović. Najviše iskustva sa RTV ima Dragan Guzijan koji je najveći uspeh postigao kao glavni urednik nekada popularnog dela ove kuće NS plus, a i sada obavlja poslove urednika specijalnih programa ove televizije. Siniša Isakov ima takođe popriličan staž, ali u tehničkom vođstvu ove kuće. Čuveni dramaturg Predrag Perišić poznat po mnogobrojnim serijskim i filmskim scenarijama, iako je u penziji, odlučio je da se kandiduje za ovu poziciju. Ekonomista Mladen Dražetin i flautista Jovan M. Jovanović imaju skromnija iskustva u radu sa medijima s tim da je Dražetin doktorirao na temi "Amaterizam kao način čovekove samorealizacije putem lokalnih radio i televizijskih stanica u Vojvodini" što je od velikog značaja domaćem populusu… Novi direktor Vojvođanskog javnog servisa biće proklomovan u petak, a da li će biti fanfara ili neke druge muzike, čuće se…
 

Autor: “Svet.rs”