milos colic

Nakon konferencija koje su se bavile društvenom odgovornošću i aktivnostima zajednice koje za cilj imaju poboljšanje životne sredine, na Dan planete Zemlje, 22. aprila, Color Press Grupa i magazin “Diplomacy & Commerce” organizuju konferenciju o održivom razvoju “Serbia Goes Green” u Beogradu, u hotelu Metropol Palace.

Ambasador Švedske Krister Asp otvoriće konferenciju, ispred ambasade konferenciji će prisutvovati i predstavnici SIDA odeljenja u ambasadi, kao i gospodin Marković Sandić, koordinator Odeljenja za javnu diplomatiju. Nakon ambasadora Švedske, prisutnima će se obratiti ambasadorka Indije Naridner Chauhan.

Tokom pet panel diskusija i studija slučaja, učesnici će razgovarati o zelenoj energiji i investicionom potencijalu kroz obnovljive izvore, energetski efikasnim zgradama, reciklažnoj industriji u Srbiji, biomasi i biogasu, globalnom zagrevanju.

Na panelu “Zelena energija: šansa ili obaveza?” učestvovaće i Miloš Colić, direktor New Energy Solutions.

Dokle se stiglo sa projektom Vetropark Kovačica i koliko električne energije on može da proizvede?

– Projekat Vetropark Kovacica ima već više od godinu dana pravosnažnu građevinsku dozvolu za postavljanje 38 vetrogeneratora, dok u saradnji sa JP EMS radimo na ishodovanju dozvola za priključni dalekovod. Ishodovali smo i dozvole za saobraćajne priključke i još niz neophodnih dozvola i odobrenja, neophodnih za izgradnju jednog takvog kompleksa. Instalisani kapacitet budućeg vetroparka Kovačica je 104, 5 MW dok planirana proizvodnja električne energije vetroparka Kovačica na godišnjem nivou iznosi blizu 325 GWh. Radi ilustracije Vetropark Kovačica bi učestvovao udelom od 1,01% u ukupnoj proizvodnji električne energije u Srbiji. U praksi to bi značilo da bi se podmirile potrebe približno 70 hiljada domaćinstava. Samim tim bi se i uvoz električne energije smanjio uzimajući u obzir da u zimskom periodu vetroparkovi ostvaruju maksimalnu proizvodnju dok se u istom periodu elektroenergetski sistem dopunski snabdeva iz uvoza. Za potpunu realizaciju i izgradnju projekta, neophodno je usvajanje podzakonskih akata koje regulišu oblast obnovljivih izvora energije, koje su, inače, po odredbama Zakona o energetici trebalo da budu usvojene do kraja 2015. godine.

Kakav je uticaj vetroparka na životnu sredinu?

– Najvažnije je naglasiti da vetroparkovi nemaju negativan uticaj na životnu sredinu. Svaki kilovat čas električne energije proizvedene iz planirane vetroelektrane „zameniće“ kilovat čas proizveden sagorevanjem fosilnih goriva, čime će se uticati na smanjenje nacionalne emisije ugljendioksida. Sastavni deo građevinske dokumentacije su i vrlo zahtevne studije o proceni uticaja na životnu sredinu. Zakoni Srbije koji se tiču životne sredine su vrlo strogi, kao i zahtevi međunarodnih finansijskih institucija, koje sigurno neće ući u proces finansiranja projekta, ako postoji bilo kakav negativan uticaj na životnu sredinu. Pored zahteva propisanih nacionalnim zakonskom regulativom prilikom prikupljanja i obrade podataka o mogućim uticajima na prirodu i lokalnu zajednicu primenjene su najzahtevnije i najpriznatije međunarodne prakse u prikupljanju podataka (Conservation Trust guidance 2012, Scottish Natural Heritage 2010). Na primer, samo za posmatranja ptica i slepih miševa u periodu od 12 meseci sakupili smo preko 2400 sati terenskog rada kako bismo adekvatno procenili uticaj na lokalnu populaciju ptica i slepih miševa. Takođe, rađene su i studije i merenja buke, jer je obaveza da vetropark bude dovoljno daleko od naselja, da ni na koji način ne remeti život lokalne zajednice. Kada je reč o opštini, građani će imati direktnu korist jer će određeni procenat profita od Vetroparka Kovačica ići u opštinski budžet, putevi koje uradimo koristiće i građani, a tu su i razne donacije koja kao socijalna odgovorna kompanija dajemo, i tek ćemo davati kada počnemo izgradnju.

Na kojim još projektima je radila vaša kompanija?

– Tim ljudi iz New Energy Solutions-a je pored Vetroparka Kovačica radio na projektima dva vetroparka u Alibunaru ( Malibunar i Alibunar). Pojedinačno, svako od nas bio je angažovan i na nekim drugim projektima, među kojima su još neki vetroparkovi, solarne elektrane. Činjenica na koju smo jako ponosni jeste da su svi projekti vetroparkova na kojima smo do danas radili dobili status povlašćenog proizvođača električne energije i ispunjavaju sve uslove da se nakon usvajanja podzakonskih akata uspešno sagrade i puste u pogon. Mislim da imamo dovoljna znanja i iskustva da se okušamo i u nekim novim tehnologijama.

Sve informacije o programu i načinu prijave za učešće potražite na linku www.color.rs/serbiagoesgreen/

serbia goes green