5

Juče je u Hotelu Crowne Plaza održana konferencija “CSR Srbija: Izazovi korporativne društvene odgovornosti”.

Konferenciju je organizovala Color Press Grupa, a otvorio ju je direktor UNICEF-a u Srbiji Mišel Sen-Lot.

Pored njega na konferenciji su govorili mnogi predstavnici kompanija, institucija i pojedinci koji se bave društveno korisnim radom odnosno rade na podizanju svesti o društvenoj odgovornosti. Na panelima se govorilo o društveno odgovornom novinarstvu, ulozi i pomoći države i njenih institucija, radu fondacija, odnosu prema životinjama i brojnim drugim aktuelnim temama.

Njeno Kraljevsko Visočanstvo Katarina Karađorđević, građanski aktivista Filip Vukša i najstarija volonterka Crvenog krsta Beograda, Danica Šmic samo su neki od govornika koji su pričali o svom iskustvu i dali lični primer na temu društvene odgovornosti.

2

U brojnim panelima su diskutovali Vesna Dedić, Jelena Tinska, Veran Matić, Aleksandra Radujko, Maja Manojlović, Marina Kosanović, Vladimir Marinković, Dragoljub Žarković, Slađana Paunović, Veljko Lalić, Budimir Plavšić i mnogi drugi.

Ovogodišnja konferencija poslala je poruku koja se najbolje izražava rečima Vesne Savić koja je ispred UNICEF- a u Srbiji rekla :

“Društvena odgovornost podrazumeva odgovorno ponašanje kako pojedinca tako i kompanije. Posebno odnos prema zaposlenima, kvalitet usluge, način rukovođenja, marketing i odnos prema zajednici. Jedino integrisan koncept poslovanja omogućava adekvatan uticaj kompanije i kreira zdravo poslovno okruženje”.

4

3

1

promo